8.6.47 - Raadvad

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Raadvad

 • Plannummer

  8.6.47

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Anvendelse

  Andre formål, boliger, værksteder, uddannelsescenter samt udflugtsmål.

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres nye mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse til udflugtsmål; dog må der ske nødvendige mindre udvidelser af eksisterende bygninger.

  Der må kun ske nedllæggelse af boliger i forbindelse med sammenlægninger eller ved overgang til offentlige institutionsformål, naturskole og lign.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Større rekreativt område, Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Status

  Vedtaget