5.2.40 - Troldehøj

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Troldehøj

 • Plannummer

  5.2.40

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Fritidsformål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  Kolonihaveforeningerne Bredely og Troldehøj er varige i henhold til lov om kolonihaver. Bebyggelse i kolonihaver må højst være 1 etage og bygningshøjden må højst være 5 m. Bygningshøjden i øvrigt må ikke overstige 5 m. Landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Koloni- og nyttehaver

 • Status

  Vedtaget