5.2.41 - Runde Bakke

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Runde Bakke

 • Plannummer

  5.2.41

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Fritidsformål, park.

 • Bebyggelsens omfang

  Landskabskarakteren skal sikres.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget