1.4.63 - Lyngvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lyngvej

 • Plannummer

  1.4.63

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3.5

 • Bebyggelsens omfang

  Det grønne fælles friareal (matr. nr. 9 bg, 9 bi, 9 bl, 9 bs og 9 bt) forudsættes ikke bebygget. Områdets helhedspræg skal sikres.

  Det er uanset denne rammes maksimale etageantal tilladt at indrette eksisterende tagetage til boligformål og derved forøge etageantallet med ½ etage. Indretning forudsætter overholdelse af anden lovgivning.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Fællesanlæg

 • Status

  Vedtaget