3.1.03 - Hummeltoftevej syd

static-map
 • Plannavn

  Hummeltoftevej syd

 • Plannummer

  3.1.03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  155% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  6

 • Anvendelse

  Bymidte, stationsnært kerneområde.

 • Områdets anvendelse

  Kontorformål, fitness og klinikker, dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til detailhandel eller anden publikusorienteret service.

  Herudover må området anvendes til tekniske anlæg, parkering og servicestation.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må maksimalt opføres i 4-6 etager og skal have en skrånende tagflade.

 • Særlige bestemmelser

  Der må højest indrettes 1.200 m² bruttoetageareal til butiksformål.

  Læs også generelle rammer, retningslinjer og definitioner

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Tankstation, Publikumsorienterede serviceerhverv, Tekniske anlæg

 • Status

  Vedtaget