3.2.64 - Abildgaardsvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Abildgaardsvej

 • Plannummer

  3.2.64

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  For evt. tæt-lav bebyggelse beliggende på Abildgaardsvej 123 (matr. nr. 16s, 15ga og 16gb) må der højst være én etage og bygningshøjden må maks. være 4 m.

 • Opholdsarealer

  Området støder op til fredede arealer. Med beplantning skal der tages særlige hensyn til afgrænsningen til de fredede arealer.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget