3.3.40 - Sorgenfri Kirkegård

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Sorgenfri Kirkegård

 • Plannummer

  3.3.40

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Anvendelse

  Kirkegård.

 • Bebyggelsens omfang

  For Sorgenfri Kirke kan bygningshøjden overstige 8,5 m.

 • Opholdsarealer

  Efter kirkegårdens nedlæggelse skal området sikres anvendt til park.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

 • Status

  Vedtaget