3.3.92 - Dronningens Vænge

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Dronningens Vænge

 • Plannummer

  3.3.92

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Anvendelse

  Tæt-lav og etageboliger.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for åben-lav: 30.
  Bebyggelsesprocent for tæt-lav: 40.

  Den landskabelige sammenhæng med slotsparken skal sikres.

 • Opholdsarealer

  1/3 af det åbne grønne friareal skal friholdes for bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget