3.4.90 - Virumgårdsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Virumgårdsvej

 • Plannummer

  3.4.90

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Anvendelse

  Industri/håndværk. Kontor. Særlig pladskrævende varer: Butikker udelukkende med salg af biler og campingvogne. Offentlig service.

  Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik: 3.000 m².
  Det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål: 10.000 m².


  På de arealer der ligger i en afstand af mindre end 42 meter fradet mod øst naboliggende boligområde, Dahliahaven (boligområdet Dahliahaven defineres som: matr. 9nc, 9ne, 9nh, Virum By, Sorgenfri), begrænses anvendelsen til: Kontor, offentlig service, vej, parkering, beplantningsbælte.

  På de ejendomme som ligger op mod jernbanen (S-banen) mod vest, skal der sikres et mindst 10 meter bredt beplantningsbælte op mod denne.

  På de ejendomme som ligger op mod det mod øst beliggende boligområde, Dahliahaven (boligområdet Dahliahaven defineres som: matr. 9nc, 9ne, 9nh, Virum By, Sorgenfri), skal der sikres et mindst 6 meter bredt beplantningsbælte ind mod dette.

 • Områdets anvendelse

  Øvrigt stationsnært område.

 • Opholdsarealer

  Der skal sikres en ordentlig fremtræden ved hegning, beplantning eller lignende mod veje og tilstødende områder.

 • Trafik

  Der skal sikres fodgængerforbindelse til Sorgenfri Station.

  Kontor: Min. 1 p-plads pr. 50 etagemeter. For ejendomme med kontorbyggerier over 1.500 etagemeter: max 1 p-plads pr. 40 etagemeter (jf. Fingerplan 2013 § 11 stk. 4).
  Se endvidere de generelle rammer.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Industri, Butikker med særligt pladskrævende varer, Beplantning, Område til offentlige formål

 • Status

  Aflyst