2.2.75 - Mortonsvej/Baune Allé

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Mortonsvej/Baune Allé

 • Plannummer

  2.2.75

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Bebyggelsens omfang

  For ''pynten'' gælder, at området skal være offentligt tilgængeligt, og at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse inden for området. For de Kommunale arealer ved Baune Allé gælder endvidere, at de kan anvendes til offentlige formål.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget