4.1.01 - Virum Torv

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Virum Torv

 • Plannummer

  4.1.01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  130% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Anvendelse

  Bymidte.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  I randbebyggelse mod torvet reserveres stuen til detailhandel og anden publikumsorienteret service. På 1. salen, der normalt anvendes til bolig, kan der tillades liberalt erhverv og offentlige formål. Resterende etager skal anvendes til bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Butikker, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Status

  Vedtaget