4.3.65 - Lindevangen/Holmeparken/Egeparken

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Lindevangen/Holmeparken/Egeparken

 • Plannummer

  4.3.65

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Bebyggelsens omfang

  For Holmeparken er bebyggelsesprocenten 75. Egeparkens helhedspræg og bygningernes karakter skal sikres.

 • Trafik

  Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til anlæg af parkeringspladser.

  Bilparkering.
  Tæt-lav: 1 p-plads/bolig.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Status

  Vedtaget