1.3.30

static-map
 • Plannavn

  Lykkens Gave

 • Plannummer

  1.3.30

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Opholdsarealer

  Bebyggelses- og landskabskarakteren skal sikres. Der skal sikres offentlig adgang til parkanlægget ved Lykkens gave.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Status

  Kladde til forslag