1.1.28

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nørgaardsvej øst

 • Plannummer

  1.1.28

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Anvendelse

  Del af bymidten.

 • Områdets anvendelse

  Stationsnært kerneområde.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal trappe ned mod villabebyggelsen mod syd, så bebyggelses nærmest naboerne højst må være 8,5 m. Bebyggelse må være op til 6 etager, dog punktvist op til 10, hvor den 10. etage kun kan benyttes til udendørs ophold på tagfladerne. Bebyggelsen må være op til 27 m inklusiv evt. teknikhuse/teknik på tag, dog må der etableres trappetårn/elevatortår til ophold på de øverste tagflader i op til 28,5 m.

 • Opholdsarealer

  Der skal anvises beliggenhed og størst muligt omfang af fælles opholdsarealer.

 • Trafik

  Området trafikbetjenes via fordelingsvej gennem rammeområde 1.1.25 vest for området. De generelle parkeringsnormer, kan fraviges i lokalplanlægningen efter en konkret vurdering af byggeriets parkeringsbehov.

 • Særlige bestemmelser

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Bymidte

 • Status

  Vedtaget